Univerzita Karlova v Praze

Jedna z najstarších európskych univerzít, najstaršia severne od Álp a východne od Paríža. Univerzitu Karlovu tvorí 17 fakúlt sídliacich predovšetkým v Prahe, dve sídlia v Hradci Králové a jedna v Plzni, sú to Teologická fakulta, Lekárska fakulta, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Matematicko-fyzikálna fakulta, Pedagogická fakulta , Fakulta sociálnych vied, Fakulta telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných štúdií.

www.cuni.cz

Akademie múzických umění v Praze

Akadémia múzických umení v Prahe
Česká verejná vysoká škola, na ktorej sa vyučujú odbory späté s divadlom, filmom, hudbou a tancom. Pod AMU spadajú tri fakulty (divadelná – DAMU, filmová a televízna – FAMU, hudobná a tanečná – HAMU).

www.amu.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola zameraná na výučbu ekonomických odborov so sídlom v Prahe, jedna z fakúlt je umiestnená v Jindřichovom Hradci. Zahŕňa 6 fakúlt: Fakultu financií a účtovníctva, Fakultu medzinárodných vzťahov, Fakultu podnikohospodársku, Fakultu informatiky a štatistiky, Národohospodársku fakultu a Fakultu manažmentu.

www.vse.cz

České vysoké učení technické v Praze

Najstaršia technická univerzita v Európe, zabezpečuje vzdelanie na fakultách stavebná, strojárska, elektrotechnická a jadrová, fyzikálno inžinierska, fakulta architektúry, dopravná, biomedicínskeho inžinierstva a informačných technológií.

www.cvut.cz

Policejní akademie České republiky v Praze

Štátna vysoká škola univerzitného typu, kde môžu študovať nielen policajti v služobnom pomere, ale aj zamestnanci ministerstva vnútra a ostatných rezortov, ktorých zložky takisto uskutočňujú ochranu práva. Škola je aj pre civilných uchádzačov, ktorí po dosiahnutí stredoškolského vzdelania majú záujem študovať bezpečnostno právnu problematiku.

www.polac.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe spája tradíciu s najmodernejšími nano- a biotechnológiami. Tvorí ju Fakulta chemickej technológie, Fakulta technológie ochrany prostredia, Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie a Fakulta chemicko-inžinierska.

www.vscht.cz